Gigt

Er en folkesygdom som dækker over en lang række sygdomme i store og små led. Gigtsygdomme er en af de hyppigste årsager til smerter i vores samfund.

Akupunkturbehandling ved gigt rettes mod at styrke kroppen generelt, øge blodforsyningen til de ramte områder og dæmpe smerterne.

Akupunkturbehandlingen tilrettelægges ud fra hvilken form for gigt der er tale om og hvilket stadie gigten er i.

De hyppigste former for gigt er:

Leddegigt 
– starter mest almindeligt i de små fingre og håndled, men kan starte i ethvert andet led. Leddegigt gennemløber forskellige stadier. I begyndelsen er der rødme, hævelse og smerter i de angrebne led, senere kan leddene blive stive og deformerede.
Andre almindelige fysiske symptomer er træthed og stivhed i leddene særligt om morgenen eller når man har siddet stille længe.
Akupunktur kan ofte lindre smerterne og dæmpe anfaldene.

Slidgigt
– rammer mere end halvdelen af befolkningen. Som navnet siger er der tale om slitage af leddene og slidgigt rammer oftest de vægtbærende led i hoften, knæene og lænden. Slidgigt kan også ramme nakken, de små fingerled eller andre led som hos den enkelte er særligt belastet.
Det begynder med at brusken i leddet bliver tynd og ujævn. Samtidig dannes der mere ledvædske hvorved leddet bliver tykkere.
Slidgigtsmerterne er værst efter hvile. Når først man er kommet lidt i gang tager smerterne af.
Der er ofte en betydelig bedring i smerterne efter 5-6 behandlinger med akupunktur.

Urinsyregigt (Podagra)
– er en såkaldt varmetilstand hvor storetåen bliver rød og hævet. Akupunktur kan ofte dæmpe symptomerne væsentligt med 5-6 behandlinger.